Grafički Dizajn

Početna Grafički Dizajn

Kada govorimo o grafičkom dizajnu, Boltek Solutions je apsolutni lider u ovom polju, pružajući usluge poput: 

  • Web Dizajn
  • Dizajn UI/UX sučelja
  • Dizajn logotipa
  • Dizajn brošura, natpisa, letaka, plakata ili vizit kartica
  • POD ( Print On Demand ) dizajn odjeće
  • Izrada infografika
  • Izrada Powerpoint prezentacija